POV

Zpevněné plochy pod kontejnery 2023

 


Logo Jihočeského kraje

Obec Nová Olešná obdržela dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje, z programu POV na akci „Zpevněné plochy pod kontejnery ".      V rámci této akce byly vybudovány 3 zpevněné plochy pro kontejnery. Stavbu provedla firma Moučka, s.r.o. Celková cena díla          je 241 446,22 Kč, z toho poskytnutá dotace činí 100 000,- Kč. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
foto-st-1p-pov-23.jpeg 5127.3 Kb
foto-st-1r-pov-23.jpg 1326.9 Kb
foto-st-2p-pov-23.jpeg 6375.4 Kb
foto-st-2r-pov-23.jpg 1252.4 Kb
foto-st-3p-pov-23.jpeg 4293 Kb
foto-st-r2-pov-23.jpg 386.5 Kb

Oprava komunikace 701/5 a 725/7 v roce 2022

Komunikace byla opravena zčásti z prostředků Jihočeského kraje z dotačního titulu Programu obnovy venkova. Většinu opravy financovala obec z vlastních prostředků. Proběhlo rozrytí krytu z kameniva, odkopávky a prokopávky, úprava pláně. Byl položen podklad ze štěrkodrtě a provedeno zpevnění krajnic. Povrch byl vyrovnán postřikem živ. spojovacím a asfaltovým betonem byla práce dokončena.
Oprava je dostatečná, byla provedena včetně přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene.
Stav komunikace je nyní uspokojivý a splňuje běžné nároky provozu. Byl naplněn záměr zvýšit bezpečnost provozu komunikace, stav zcela odpovídá požadavkům.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pov-22-1.jpg 91.7 Kb
pov-22-2.jpg 49.7 Kb
pov.png 138 Kb

Oprava komunikace 947/2 v roce 2021

Logo Jihočeského kraje
Oprava komunikace
Oprava komunikace 2