POV

Oprava komunikace 701/5 a 725/7 v roce 2022

Komunikace byla opravena zčásti z prostředků Jihočeského kraje z dotačního titulu Programu obnovy venkova. Většinu opravy financovala obec z vlastních prostředků. Proběhlo rozrytí krytu z kameniva, odkopávky a prokopávky, úprava pláně. Byl položen podklad ze štěrkodrtě a provedeno zpevnění krajnic. Povrch byl vyrovnán postřikem živ. spojovacím a asfaltovým betonem byla práce dokončena.
Oprava je dostatečná, byla provedena včetně přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene.
Stav komunikace je nyní uspokojivý a splňuje běžné nároky provozu. Byl naplněn záměr zvýšit bezpečnost provozu komunikace, stav zcela odpovídá požadavkům.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pov-22-1.jpg 91.7 Kb
pov-22-2.jpg 49.7 Kb
pov.png 138 Kb

Oprava komunikace 947/2 v roce 2021

Logo Jihočeského kraje
Oprava komunikace
Oprava komunikace 2