GDPR

GDPR

Pověřenec pro OOÚ :

Ing. Bc. Leona Bucharová, tel.: 773 823 040, email: info@gdprproobce.com