O obci

Zajímavosti

Kronika Nové Olešná  do roku 1963 je ke čtení na www.ceskearchivy.cz , dále také tam najdete matriky,mapy,plány,knihy z jihočeských archivů


Současnost

Obec nemá sběrný dvůr na odpady. Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma AVE CZ z Jindřichova Hradce. K dispozici občanům jsou k dispozici kontejnery na PET lahve, sklo a papír. Během krátké doby bude k dispozici i kontejner na drobný elektroodpad. Dvakrát za rok obec zajišťuje kontejner na velkoobjemový odpad a na nebezpečný odpad.

Vodovod v obce není v majetku obce, ale v majetku společnosti, která v převážné většině vodu občanům - členům společnosti vodu zajišťuje. Mimo tohoto hlavního zdroje je ještě několik soukromých studní a vrtu v soukromém vlastnictví.

 

Od 1.11.2010 je již přestěhován Obecní Úřad na číslo popisné 71 do bývalé školy.  V roce 2011 se na bývalé škole udělala fasáda.

Od 1.10.2015 je pohostinství zavřeno .Nebyl zájemce ,který by to chtěl.

Od 18.11.2015 je z pohostinství Klubovna. Zde pořádá obec dětský den,kácení máje ,Mikuláše a čerty,rozsvícení vanočního stromku a různé akce pořádané obci.

 Od 8.7.2016 se v obecní budově vybudoval obchod.


Historie, kultura

Historie, kultura

Nová Olešná leží v krásném údolí podél potoka lemovaného olšemi, podle nichž dostala své jméno. Obec vznikla ve 12. století a pro svou odlehlou polohu se stala jedním z útočišť Českých bratří. Z té doby jsou na konci obce zbytky Českobratrského hřbitova s pomníkem J. A. Komenského. Uprostřed obce je kaple sv. Trojice z roku 1722 s památnými zvony. První písemná zpráva o obci je z roku 1379.

Dříve měla obec až 400 obyvatel, současný počet trvale žijících osob je kolem 127 V původně zemědělské obci byly všechny pozemky soukromé. V roce 1958 bylo založeno Zemědělské družstvo, které se později sloučilo se ZD Strmilov. Nyní v obci hospodaří Zemědělské družstvo Strmilov a soukromý zemědělec. Zemědělská společnost zde vykrmuje brojlery a je zde jeden soukromý truhlář. Průmyslová výroba v obci nebyla a není.

V obce je obchod, hostinec a možnost ubytování v soukromí. Nová Olešná leží v neporušené krajině obklopena lesy a rybníky, je to houbařský  a borůvkový ráj, v létě s koupáním a prakticky celoročně s cykloturistikou. Dobré autobusové spojení je s okresním městem Jindřichův Hradec. V blízkosti je i zámek Žirovnice a také nejvyšší vrchol jižní části Českomoravské vysočiny Javořice (837m). Nadmořská výška obce je 543 m.