Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost 

Obecně závazná vyhláška obce Nová Olešná č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálních odpadů ... 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška obce Nová Olešná č. 1/2015 o nakládání s komunálním odpadem...

1.2.2015

   
Obecně závazná vyhláška obce Olešná č. 1/2006 o místních poplatcích 1.9.2006
   
Obecně závazná vyhláška obce Nová Olešná č. 1/2003 o volném pobíhání zvířat 1.1.2004
POPLATEK UBYTOVANI.pdf  1.1.2020
 odpady vyhlaška.pdf  1.1.2020
vyhlaška psi.pdf  1.1.2020
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Menu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Aktuality

Letecký snímek č.1

Návštěvnost stránek

090556